denní studium

forma studia, ve které je vyžadována pravidelná účast studenta ve výuce, častěji užívený pojem je prezenční studium