den otevřených dveří

den, ve kterém vysoká škola umožní nahlédnutí do učeben potenciálním uchazečům a jsou zde přítomni kompetentní zaměstnanci školy odpovídající na dotazy spojené se studiem