DELF

diplom élementaire de langue francaise; osvědčení vydávané francouzským ministerstvem školství o základní znalosti francouzštiny, existují 4 verze dle evropského referenčního rámce (A1 – B2)