děkanský termín

třetí opakování zkoušky, na kterou jsou pouze 2 opravné pokusy; skutečnost, zda děkan vůbec může takový termín povolit popř. za jakých pomínek je uvedeno ve studijním a zkušebním řádu jednotlivých vysokých škol