decilová hranice

udává, kolik bodů bychom museli získat, abychom v testu dopadli lépe než zvolená část uchazečů; např. d6=23 znamená, že student potřebuje získat 23 bodů, aby dopadl lépe než 60% ostatních uchazečů