dálkové studium

forma studia umožňující studovat lidem, kteří nechtějí nebo nemohou studovat prezenčně. Probíhá převážně formou samostudia a přítomnost ve výuce je vyžadována minimálně (zpravidla o víkendu, 1-2krát do měsíce), je rovnocenné s prezenční formou studia, v současnosti se častěji používá pojem kombinované studium