DALF

diplome approfondi de langue francaise; osvědčení vydávané francouzským ministerstvem školství o pokročilé znalosti francouzštiny, dokládá způsobilost studovat obory vyučované ve francouzštině, existují dvě verze dle evropského referenčního rámce (C1, C2)