CŽV

celoživotní vzdělávání, forma vzdělávání na vysokých školách, která nevede k získání akademických titulů, ale slouží ke zvyšování kvalifikace