cvičící

vysokoškolský pedagog, který vede cvičení. Na řadě VŠ se může jednat i o studenty doktorského studia