Cut-off skore

hranice úspěšnosti; nejhorší možný výsledek udávaný zpravidla v bodech, procentech či percentilem znamenající ještě úspěch u zkoušky