CSc.

kandidát věd, v minulosti udělovaná vědecká hodnost uváděná za jménem, v roce 1998 byla nahrazena mezinárodně uznávaným titulem Ph.D.