citační databáze

databáze věděckých článků obsahující zpravidla abstrakty, autory a citační indexy; nejproslulejší je databáze Web of Science