Česká hlava

projekt na podporu vědecké a technické inteligence, jehož cílem je popularizovat vědu a zvýšit prestiž výzkumných pracovníků; v rámci projektu je udělována i česká obdoba Nobelovy ceny