Centrum pro studium vysokého školství

veřejná výzkumná instituce zabývající se kvalitou vysokoškolského vzdělávání v České republice