celoživotní vzdělávání

proces nabývání znalostí a dovedností v průběhu celého života, na vysokých školách bývá realizován ve formě univerzity třetího věku