CAE

Certificate in Advanced English; osvědčení vydávané univerzitou v Cambridge o pokročilé znalosti angličtiny, dokládá způsobilost studovat obory vyučované v angličtině