Bolzanova cena

cena udělovaná rektoremUK za mimořádně objevné práce v oblasti společenskovědní, přírodovědné a lékařské