Bc.

akademický titul uváděný před jménem, označuje absolventa bakalářského studijního programu. Zahraniční ekvivalent je označován zkratkou Bsc.