bakalářská práce

odborná studie, jejíž sepsání a obhájní je jednou z podmínek získání titulu bakalář