bakalář

akademický titul uváděný před jménem ve zkratce Bc. udělovaný absolventům bakalářského studijního programu