aula

velká síň v prostorách školy sloužící k přednáškám, setkáním i k slavnostním příležitostem