asistent

vysokoškolský učitel v prvních letech své praxe; pomocný vědecký pracovník, pedagog či výzkumník