ArtD.

mezinárodně uznávaný titul uváděný za jménem – doktor pro umělecké obory, je používán např. v SR