alumni

absolventi vysoké školy či fakulty, případně sdružení absolventů dané VŠ či fakulty, typické zejména pro anglosaské země