Aleph

komplexní, flexibilní, otevřený, rozšiřítelný knihovní systém, ve kterém je provozován mj. centrální katalog UK, MU, VŠE, VUT