akreditace

schválení, zplnomocnění, určitá forma licence; instituce s akreditací může vydávat veřejně uznané diplomy; vydává MŠMT na základě doporučení akreditační komise, která hodnotí především plán výuky a personální zajištění