akademický senát

samosprávný zastupitelský orgán fakulty složený z členů volených akademickou obcí; schvaluje rozpočet, kontroluje hospodaření, volí a odvolává děkana