akademický rok

základní úsek studia na VŠ, zakotvený v zákoně o vysokých školách, trvá 12 měsíců a jeho začátek stanovuje rektor