abstrakt

stručný výtah vědecké práce (odborného článku, knihy) stojící před samotným textem