Zahradní architekt

Zahradní architekt navrhuje architektonické řešení parků, zahrad, sadů a podílí se na ztvárnění zeleně v krajině a urbanizovaném prostředí.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • zpracovává návrhy řešení ploch zeleně sadovnických a krajinářských úprav
 • navrhuje strukturu zeleně v daných plochách
 • navrhuje doplnění těchto ploch zahradním mobiliářem
 • má na starost vhodný výběr dodavatelské firmy pro realizaci projektu
 • realizuje v případě potřeby autorský dozor nad realizací projektu
 • umí vyhodnotit stav vegetačních úprav včetně návrhu na opatření

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • kreativita
 • tvůrčí přístup
 • prezentační dovednosti
 • aktivní přístup
 • schopnost přicházet s nápady
 • zpracování nápadu do záměru či konceptu