Webdesigner

Webdesigner určuje a připravuje grafický návrh, rozvržení informací na stránce a základní strukturu webových stránek na internetu.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • snaží se o optimální rozvržení výroby a spotřeby materiálu
  • vypracovává technickou dokumentaci
  • vyhodnocuje zkušební provoz nových technologií
  • uvádí do chodu nové stroje a technologická zařízení
  • podílí se na tvorbě plánu technického rozvoje

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • kreativita
  • pečlivost
  • tvůrčí přístup
  • písemné vyjadřování
  • uspokojení zákaznických potřeb