Vývojový technolog

Vývojový technolog navrhuje a zavádí nové technologie do výroby, sleduje nové trendy a snaží se je aplikovat do praxe a tím optimalizovat výrobní procesy.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • snaží se o optimální rozvržení výroby a spotřeby materiálu
 • vyhodnocuje zkušební provoz nových technologií
 • uvádí do chodu nové stroje a technologická zařízení
 • podílí se na tvorbě plánu technického rozvoje
 • vypracovává technickou dokumentaci

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • komunikační dovednosti
 • objevování a orientace v informacích
 • schopnost přicházet s nápady
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení
 • zpracování nápadu do záměru či konceptu