Vývojový inženýr

Vývojový inženýr spolupracuje s dalšími inženýry na vývoji nových systémů podle konkrétního projektu v úzce zaměřené oblasti.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • účastní se práce v různých projektových týmech, aby bylo dosaženo nákladových, investičních, časových i kvalitativních cílů
 • setkává se i s jevy, pro které zatím neexistují precedenty
 • mezi jednotlivými členy týmu zajišťuje správně fungující komunikaci
 • ke všem novým systémům sepisuje podrobnou dokumentaci

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • komunikační dovednosti
 • písemné vyjadřování
 • týmová práce
 • kritický pohled
 • objevování a orientace v informacích
 • schopnost přicházet s nápady
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení
 • zpracování nápadu do záměru či konceptu