Vysokoškolský učitel

Vysokoškolský učitel provádí pedagogické, vědecké, výzkumné, vývojové, ale i umělecké činnosti a následně i jejich aplikaci ve výuce studentů a absolventů vysokých škol.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • vytváří studijní programy, metodiky a učební postupy a následně je zavádí do výuky
 • vede seminární, ročníkové, bakalářské, diplomové a disertační práce
 • poskytuje konzultace studentům, vzdělávací a expertizní služby
 • součástí práce je i publikační činnost
 • vede evidenci své pedagogické činnosti a výsledků studentů

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • pečlivost
 • tvůrčí přístup
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • aktivní přístup
 • schopnost motivovat druhé