Výrobní ředitel

Výrobní ředitel zodpovídá za zavádění nových výrobků do výroby, stará se o prodejní politiku a péči o výrobek po prodeji.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • zodpovídá za péči o zákazníka a vztahy k zákazníkům
 • řídí výrobní proces a zajišťuje výrobní provozuschopnost, technologický rozvoj, výzkum a technický rozvoj
 • dohlíží na provádění údržby a zajištění technické provozuschopnosti zařízení

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • komplexní myšlení
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • zvládání zátěžových situací
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávací schopnosti
 • kritický pohled
 • organizační schopnosti
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení
 • důvěra ve schopnosti ostatních
 • schopnost motivovat druhé
 • MBA studium