Výkonný ředitel

Výkonný ředitel je zodpovědný za celkové směrování a řízení organizace, tvorbu celkové strategie, politiky k naplňování stanovených cílů.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • je nejvyšším představitelem organizace
 • vyhodnocuje finanční a další analýzy a zprávy o činnosti firmy
 • rozhoduje o obchodní a marketingové politice organizace
 • strategicky řídí podnikatelské procesy
 • ovlivňuje interpersonální vztahy a interní komunikaci

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • komplexní myšlení
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • zvládání zátěžových situací
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • vyjednávací schopnosti
 • kritický pohled
 • organizační schopnosti
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení
 • důvěra ve schopnosti ostatních
 • schopnost motivovat druhé
 • MBA studium