Vodohospodář

Vodohospodář provádí odborné a řídicí práce při správě, provozu a údržbě vodních toků.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • zajišťuje péči o kvalitu vody a dispečerskou činnost
  • plní úkoly v oblasti vodohospodářské evidence
  • zpracovává jednoduché projekty staveb
  • kontroluje a sleduje stav vodních toků a povodí z hlediska ochrany vod a životního prostředí
  • řídí obsluhu přehradních, plavebních a jezerních zařízení dle manipulačních řádů

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • pečlivost
  • samostatnost
  • komunikační dovednosti
  • řešení konfliktů
  • kritický pohled