Vedoucí týmu

Vedoucí týmu má na starost formulaci strategických cílů celého týmu a spolupracuje na nich.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • navrhuje změny procesů, které vedou ke větší efektivitě
 • pracuje s jednotlivými členy týmu na pravidelné bázi
 • hodnotí výkon svých podřízených, motivuje je a dále je rozvíjí
 • v případě potřeby zajišťuje zapojení externích agentur
 • řeší nenadálé situace a problémy

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • zvládání zátěžových situací
 • komunikační dovednosti
 • organizační schopnosti
 • zpracování nápadu do záměru či konceptu
 • důvěra ve schopnosti ostatních
 • schopnost motivovat druhé