Vedoucí odboru

Vedoucí odboru řídí a kontroluje činnost sebou řízeného odboru, dohlíží na splnění všech úkolů, vytváří účinný vnitřní kontrolní systém v rámci svého odboru a je zodpovědný za spolupráci s ostatními odbory a orgány.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • navrhuje pracovní náplň zaměstnanců v odboru a odpovídá za její aktualizaci
 • zodpovídá za efektivní nakládání s dostupnými prostředky
 • hlídá si efektivnost, hospodárnost a účelnost využití všech prostředků

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • komplexní myšlení
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • samostatnost
 • komunikační dovednosti
 • koncepční přístup
 • organizační schopnosti
 • vnímání příležitostí a jejich kritické hodnocení
 • důvěra ve schopnosti ostatních
 • schopnost motivovat druhé