Vedoucí laboratoře

Vedoucí laboratoře je zodpovědný za vedení týmu a organizaci práce v laboratoři.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • stará se o dostatek materiálu pro provoz laboratoře
  • dohlíží na dodržování zásad BOZP a PO
  • provádí analytické služby, zajišťuje zkoušky jakosti a monitoruje vliv na životní prostředí a fyzikální faktory

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • samostatnost
  • komunikační dovednosti
  • koncepční přístup
  • organizační schopnosti
  • schopnost motivovat druhé