Vědecko-výzkumný pracovník

Vědecko-výzkumný pracovník tvůrčím způsobem aplikuje vědecké poznatky a techniky při výzkumu a vývoji nových postupů a metod.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • zajišťuje konkrétní procesy nebo nové projekty s různou náročností a složitostí systémů výroby
  • věnuje se inovaci a zlepšování stávajících metod a postupů
  • publikuje výstupy výzkumu v tuzemských vědeckých časopisech a sbornících

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • samostatnost
  • týmová práce
  • kritický pohled
  • objevování a orientace v informacích
  • schopnost inovovat
  • zpracování nápadu do záměru či konceptu