Úvěrový specialista

Úvěrový specialista zajišťuje koncepci tvorby metodik řízení úvěrů, komplexní zpracování úrokové strategie banky a politiky banky.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • vytváří postupy řízení úvěrového rizika a prosazuje schválené postupy
 • vytváří metodiky řízení úvěrového rizika prostřednictvím limitů
 • připravuje a zpracovává podklady z oblasti řízení úvěrů pro jednání vedení banky, dozorčí radu, vnější i vnitřní audit
 • vytváří, udržuje a aktualizuje informační systém
 • provádí konzultační, poradenskou a lektorskou činnost v oblasti řízení úvěrového rizika

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • samostatnost
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • aktivní přístup
 • zpracování nápadu do záměru či konceptu