Učitel základní školy

Učitel základní školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků žáků během jejich studia na základní škole ve všeobecných vzdělávacích předmětech.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • vytváří a průběžně aktualizuje pedagogickou dokumentaci
 • studuje nové poznatky z oboru a aplikuje je do vzdělávání
 • vzdělávání přizpůsobuje nadaným žákům a podněcuje jejich osobní rozvoj
 • diskutuje o jejich pokroku s rodiči a třídním učitelem
 • poskytuje konzultace žákům, připravuje hodnocení žáků a jejich klasifikaci

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • tvůrčí přístup
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • řešení konfliktů
 • schopnost empatie
 • aktivní přístup
 • schopnost motivovat druhé