Učitel mateřské školy

Učitel v mateřské škole pečuje o děti předškolního věku, prováděním různě zaměřených činností rozvíjí jejich osobnost, schopnosti a zájmy.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • snaží se o rozšíření celkového obzoru dětí
 • zlepšuje jejich vnímání a běžné sociální návyky
 • zajišťuje předškolní výchovu
 • k práci využívá knížky, psací a kreslicí potřeby, hračky a mluvené slovo

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • tvůrčí přístup
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti
 • schopnost empatie
 • aktivní přístup
 • schopnost motivovat druhé