Účetní metodik

Účetní metodik komplexně zajišťuje odborné metodické činnosti v účetní oblasti.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • měsíčně pravidelně přebírá data účetnictví
  • data kontroluje z hlediska formální správnosti a vazeb předepsaných právními předpisy
  • poskytuje metodickou pomoc týkající se vedení účetnictví
  • odpovídá za správnost doporučovaných postupů vzhledem k platným právním předpisům
  • zpracovává sumární účetní výkazy a zodpovídá za jejich správnost

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • analytické myšlení
  • pečlivost
  • komunikační dovednosti
  • koncepční přístup
  • kritický pohled