Trenér-školitel

Trenér/školitel má na starost školení a koučování všech zájemců.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • snaží se vhodnou formou předat všechny znalosti či dovednosti jednotlivým účastníkům
  • připravuje podklady a prezentace pro školení, studijní materiály a manuály
  • věnuje se cílenému získání zpětné vazby z celého školení a případné optimalizaci

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • přizpůsobivost (flexibilita)
  • komunikační dovednosti
  • prezentační dovednosti
  • aktivní přístup
  • objevování a orientace v informacích
  • schopnost motivovat druhé