Trenér-instruktor

Trenér zajišťuje sportovní přípravu sportovců.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • vyhledává talentované sportovce
  • vypracovává tréninkové plány a programy pro růst sportovní výkonnosti svých svěřenců
  • vede sportovní oddíly v domácích i mezinárodních soutěžích

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • komunikační dovednosti
  • schopnost empatie
  • umění naslouchat
  • schopnost motivovat druhé