Tlumočník

Tlumočník nebo překladatel zajišťuje překlady a tlumočení různorodých jednoduchých a odborných textů.

Typické činnosti a pracovní náplň

  • dodává překlady pro mezinárodní akty, smlouvy, nóty a jiné dokumenty oficiálního mezinárodního styku
  • dokáže realizovat i simultánní překlad
  • může zadávat práci i externím překladatelským agenturám a tuto práci sledovat

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

  • pečlivost
  • komunikace v cizím jazyce
  • komunikační dovednosti
  • písemné vyjadřování
  • prezentační dovednosti
  • aktivní přístup
  • zvyšování kvalifikace