Tiskový mluvčí

Tiskový mluvčí řídí oblast mediální politiky, zabezpečuje tvorbu koncepce a strategie v této oblasti.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy k veřejnosti
 • poskytuje informace hromadným sdělovacím prostředkům a zpravodajským agenturám
 • za firmu nebo společnost vystupuje v hromadných sdělovacích prostředcích
 • publikuje tiskové materiály v tištěných médiích
 • vytváří mediální politiku a koncepci

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • kreativita
 • přizpůsobivost (flexibilita)
 • samostatnost
 • zvládání zátěžových situací
 • argumentační schopnosti
 • komunikační dovednosti
 • prezentační dovednosti