Technolog

Technolog stanovuje technologické postupy a jejich změny, zajišťuje technologickou přípravu výroby se zvýšenými technologickými požadavky.

Typické činnosti a pracovní náplň

 • určuje, zkouší a případně vyvíjí technologické postupy v případě náročných technologických podmínek
 • koordinuje a zajišťuje technologickou přípravu výroby
 • stanovuje způsob výroby, případně i použití výrobních nebo provozních zařízení, strojů, nástrojů pro samotnou výrobu
 • řídí technické a technologické zkoušky
 • pořizuje dostatečnou dokumentaci

Zkušenosti vhodné pro tuto pozici

 • analytické myšlení
 • písemné vyjadřování
 • kritický pohled
 • organizační schopnosti
 • schopnost inovovat
 • schopnost přicházet s nápady